میز و صندلی پلاستیکی

میز و صندلی پلاستیکی را می توان از بارزترین محصولات پلاستیکی برشمرد. اقبال بالای مصرف کنندگان در استفاده از این محصول، نشان دهنده ویژگی های برتر آن نسبت به سایر جنس ها می باشد.