سطل زباله پلاستیکی

سطل های زباله در شکل و جنس های مختلفی ساخته می شوند که بدون شک سطل زباله پلاستیکی دارای تنوع و استفاده بالاتری می باشد.شما اگر در اتاق خواب، آشپزخانه، راهرو، سالن، مجتمع های مسکونی، کارگاه های صنعتی، بیمارستان ها، اداره، خیابان و یا هر محل دیگری نیاز به سطل زباله داشته باشید، به راحتی می توانید یکی از انواع سطل زباله پلاستیکی را انتخاب کرده و استفاده کنید.